BLOG

Vse o Airbnb zavarovanju Aircover (za gostitelje)

Prodajni kanali · 4 min branja · Nov 15, 2022

Strah pred nastankom škode v nastanitvi nikoli ni odveč. Vedno je prisoten in gostitelji se nenehno sprašujejo, kakšno stanje jih bo pričakalo v nastanitvi, ko gost oddide. Bo gost pustil vse v najlepšem redu? Bo oprema v nastanitvi nepoškodovana? Kaj pa, če vseeno pride do škode? Ta scenarij zagotovo ni izključen in kar nekaj je bilo primerov, ko je bilo potrebno vključiti Airbnb podporo, saj gost ni želel priznati škode, kaj šele, da bi škodo poravnal. Kako nastopati v tem primeru? V nadaljevanju vam predstavljamo kako Aircover deluje, kaj natančno zajema ter kako vložiti odškodninsko zahtevo.

Aircover – zaščita za gostitelje

Airbnb AirCover je vrsta zavarovanja in je sestavljena iz dveh delov. Nudi

 • kritje za poškodovano lastnino v višini 3 mio dolarjev in
 • zavarovanje odgovornosti v višini 1 mio dolarjev

Vsi, ki oddajajo na Airbnb so samodejno vključeni v program Aircover, ne glede na to ali imajo sklenjeno še dodatno zavarovanje pri lokalni zavarovalnici. Zavarovanje ni obvezno, zato lahko gostitelji kadarkoli izstopijo iz tovrstnega zavarovanja in sicer tako, da pošljejo prošnjo za izstop na elektronski naslov epi-opt-out@airbnb.com. Airbnb daje izredno velik pomen na varnosti, zato redno in poglobljeno preverijo identiteto gosta, ki opravi rezervacijo, obenem pa sistem vsako rezervacijo dodatno preveri in blokira oz. prepreči tiste rezervacije, pri katerih obstaja veliko tveganje, da bo prišlo do moteče zabave ali materialne škode.

Kakšna je razlika med kritjem za poškodovano lastnino in zavarovanjem odgovornosti?

Kritje za poškodovano lastnino gostitelja vas ščiti, če gost ali hišni ljubljenček v času svojega bivanja na Airbnbju kdaj poškoduje vaše bivališče ali lastnino. Zavarovanje odgovornosti za gostitelje velja v redkih primerih, ko se gost poškoduje med bivanjem ali doživetjem na Airbnbju. Zavarovanje velja le v času bivanja gosta, se pravi med obdobjem prijave in odjave gosta. Vsa škoda, ki je nastala izven tega časa ni krita z Aircover-jem.

Če se je gost poškodoval, izpolnite obrazec za prijavo zavarovanja odgovornosti.

Kaj ni krito s strani Aircover?

Zavarovanje za škodo gostitelja ne krije:

 • Škoda na premoženju in/ali stvareh zaradi običajne obrabe
 • Izguba valute
 • Škode na premoženju in/ali stvareh zaradi naravnih nesreč, kot so potresi in orkani
 • Poškodba ali premoženjska škoda, ki jo utrpijo gostje ali drugi (morda jih krije zavarovanje odgovornosti za gostitelja)
 • Tatvine gotovine in vrednostnih papirjev, kot so denar, varčevalne obveznice in delniški certifikati
 • Kraje gostiteljevih hišnih ljubljenčkov ali živine
 • Osebna odgovornost zaradi telesnih poškodb gostov ali tretjih oseb

Kako postopati v primeru nastanka škode?

V primeru, da je prišlo do poškodbe na lastnini, je potrebno slediti naslednjim korakom:

 1. Preverite, ali je poškodba krita z Aircover.
 2. Zberite vsa možna dokazila o nastali škodi. Naredite čim več fotografij, ki nazorno prikazujejo škodo. Posnamite tudi video, saj ga boste lahko posredovali kot dokazno gradivo pri povračilu stroškov. V kolikor so potrebna popravila, pridobite ponudbo ali račun, kolikšen bi bil strošek popravila. Če gre za škodo večje razsežnosti, so dobrodošle priče, policijski zapisniki ipd.
 3. Vložite zahtevo gostitelja preko Centra za poravnavo. Na voljo imate 14 dni po odhodu gosta. V vmesnem času je dovoljeno sprejeti novega gosta na bivanje.
 4. Ko pošljete zahtevo gostitelja za AirCover, bo Airbnb vašo zahtevo najprej posredoval gostu, ki bo imel na voljo 24 ur za plačilo. Če se gost odzove in se strinja s plačilom celotnega zneska, bo plačilo poslal prek Airbnb aplikacije. Ko ga bo Airbnb prejel, ga bo obdelal in vam znesek prenakazal.
 5. Če gost zavrne plačilo celotnega zneska ali se ne odzove, boste lahko vključili Airbnb podporo. Ne pozabite, da če želite v zahtevo gostitelja vključiti Airbnb podporo, morate v 30 dneh po škodi ali izgube predložiti dokazila o škodi.
 6. V kolikor ste supergostitelj (superhost) imate na voljo posebno linijo za podporo ter prednost pri usmerjanju zahtevkov in povračilih.
 7. Vaša izplačila bodo izplačana najkasneje v dveh tednih.

Ali potrebujemo dodatno zavarovanje za nepremičnino, ki se oddaja?

Marsikdo je že izkusil, da lahko oddajanje nepremičnine namesto dodatnega zaslužka hitro postane strošek, saj gosti niso ravnali z nepremičnino kot dober gospodar. Vedno obstaja tveganje, da bi gost hote ali nehote povzročil škodo na nepremičnini. Prav takrat pa je zagotovo velika razlika ali imate zavarovano nepremičnino ali ne. Aircover se nanaša samo za nastalo škodo za bivanja v Airbnb nastanitvi, veliko gostiteljev pa oglašuje še na drugih portalih, kjer zavarovanje ni vključeno ali pa je delno krito. Zato priporočamo, da imate vašo nepremičnino, ki jo oddajate, zavarovano tudi pri zunanji zavarovalnici, saj vas lahko zaščiti v primerih, ki jih Airbnb ne krije.


Oglejte si tudi