BLOG

V Izoli in Mariboru so povišali turistično takso

Zakonodaja · 3 min branja · Mar 31, 2023

Mestna občina Maribor in Izola sta sprejeli Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi, s katerim bodo ponudniki nastanitev mogli obračunavati novo višino turistične in posledično promocijske takse.

Kaj je turistična taksa?

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačujejo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju na zaračunajo posebej. Turistična taksa je namenski prihodek občine, ki se uporablja v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma.

Kaj je promocijska taksa?

Promocijska taksa je pristojbina, ki je v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe v Sloveniji

Kdo so zavezanci za plačilo takse?

Zavezanci za plačilo turistične takse in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih.

Nastanitveni obrati v občini

Nastanitveni obrati v občini so hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo.

Višina in oprostitve turistične in promocijske takse za občino Maribor

Mestna občina Maribor s 1. aprilom 2023 uveljavlja obračunavanje nove višine turistične in posledično promocijske takse kot sledi:

  • (1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,50 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,63 EUR, skupna višina obeh taks znaša 3,13 EUR na osebo na dan.

  • (2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,25 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,31 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,56 EUR na osebo na dan.

Vsa ostala določila v zvezi s pobiranjem, nakazili in izterjavo turistične in promocijske takse ostanejo nespremenjena. Nov odlok spreminja zgoljvišino turistične in promocijske takse ter začetek njenega obračunavanja s 1. aprilom 2023.

Višina turistične in promocijske takse za občino Izola

Prav tako so spremenili in dopolnili Odlok o turistični taksi v občini Izola. Namen občine je poenotiti višino turistične takse na nivoju vseh štirih občin slovenske Istre. Prihodek s tega naslova bo tudi odslej namenjen dejavnostim in storitvam, določenim z zakonom, ki ureja to področje. Svetniki so potrdili zvišanje vrednosti turistične in promocijske takse za pol evra, ki po novem znaša 2,50 EUR na osebo dnevno.

Sprememba bo začela veljati 1. 6. 2023.

Kje spremeniti višino turistične takse v Bentralu?

Na dan veljave spremembe turistične takse, je potrebno v Bentralu spremeniti zneske turistične takse. To naredimo v ceniku storitev, tako kot je prikazano na spodnji sliki:

Sprememba turistične takse v Bentralu

Prav tako, je potrebno višino turistične takse spremeniti v nastavitvah računa:

Sprememba turistične takse v Bentralu

V kolikor vnašate ročne rezervacije in imate šifrant artiklov nastavljen, je potrebno podatek o turistični taksi nastaviti tudi tu:

Sprememba turistične takse v Bentralu


Oglejte si tudi