Številčenje izdanih računov v davčni blagajni ob prehodu leta

Bentral davcna blagajna

Novo poslovno leto je povezano tudi s številčenjem računov na vaših davčnih blagajnah. Ker se ob prehodu poslovnega leta pojavlja veliko vprašanj glede številčenja, vam v nadaljevanju podajamo navodila. Ob prehodu v novo poslovno leto preverite, kako imate definirano številčenje v internem aktu (in jih po potrebi popravite). V kolikor imate zapisano, da si številke […]