Brisanje podatkov iz knjige gostov ob prehodu leta

Brisanje podatkov iz knjige gostov - eTurizem

PRAVILNIK o prijavi in odjavi gostov nam nalaga, da moramo voditi evidenco prijavljenih in odjavljenih gostov v obliki knjige gostov. Vodimo jo lahko na dva načina: a) Fizično vodena knjiga gostov je sestavljena iz posameznih listov A4 formata, ki se vlagajo v posebno mapo ali pa so vezani v knjigo, strani listov pa so označene z […]