Številčenje izdanih računov v davčni blagajni ob prehodu leta

Bentral davcna blagajna

Novo poslovno leto je povezano tudi s številčenjem računov na vaših davčnih blagajnah. Ker se ob prehodu poslovnega leta pojavlja veliko vprašanj glede številčenja, vam v nadaljevanju podajamo navodila. Ob prehodu v novo poslovno leto preverite, kako imate definirano številčenje v internem aktu (in jih po potrebi popravite). V kolikor imate zapisano, da si številke […]

Ob uvedbi davčne blagajne sprejmite interni akt

davcna blagajna - vzorec interni akt

Davčno potrjevanje računov za sobodajalce je obvezno, če ti za svoje storitve prejemajo gotovinska plačila. Sobodajalci oz. ponudniki nastanitev namreč morajo voditi poslovne knjige in izdajati račune, ne glede na to, ali so oproščeni plačila DDV, ker ne presegajo praga za vstop v sistem DDV. V prejšnjem prispevku smo že pisali, da je davčno potrjevanje računov obvezno tudi […]