BLOG

Številčenje izdanih računov v davčni blagajni ob prehodu leta

Zakonodaja · 5 min branja · Jan 5, 2023

Novo poslovno leto je povezano tudi s številčenjem računov na vaših davčnih blagajnah. Ker se ob prehodu poslovnega leta pojavlja veliko vprašanj glede številčenja, vam v nadaljevanju podajamo navodila.

Ob prehodu v novo poslovno leto preverite, kako imate definirano številčenje v internem aktu (in jih po potrebi popravite). V kolikor imate zapisano, da si številke računov vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v neprekinjenem zaporedju, od zaporedne številke 1 do »n«, si morate nastaviti novo številčenje.

Davčna blagajna se številči v slogu APP1-B1-1, APP1-B1-2,… Oblika številke računa je strogo predpisana z zakonom in mora biti takšna kot je. V tej številki ni predvidenega prostora za letnico, kot je to običajno pri navadnih računih.

Uporabnikom Bentral davčne blagajne ni potrebno ničesar spreminjati, saj se zaporedna številka skozi leta nadaljuje.

Kaj o številčenju davčno potrjenih računov pravi FURS?

Na vprašanje: “Ali se lahko v novem poslovnem letu zaporedne številke računov ponovno začnejo slediti v neprekinjenem zaporedju od 1 naprej – t.i. »resetiranje«?” FURS odgovarja:

“V skladu s petim odstavkom 5. člena ZDavPR si morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostor zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca. Zakon ne predpisuje, da se morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto začeti z 1. »Resetiranje« številk računov ob začetku novega poslovnega leta ni niti obvezno niti ni prepovedano. Pravila za »resetiranje« številk računov določi zavezanec v internem aktu izdanem na podlagi šestega odstavka 5. člena ZDavPR..”

Davčno potrjevanje računov za rezervacije prejete preko spletnih rezervacijskih kanalov je obvezno

FURS je prav tako potrdil, da je davčno potrjevanje računov obvezno tudi v primeru, ko sobodajalec ali drug ponudnik turističnih nastanitev gostu izda račun, plačilo računa pa prejme preko rezervacijskega sistema Airbnb ali Booking.com. Davčno potrjevanje takega računa je obvezno je iz razloga, ker pri takem plačilu ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila na bančni račun sobodajalca ali drugega ponudnika turističnih nastanitev.

Pojasnilo Generalnega finančnega urada RS:

»Če gost plača nastanitev z gotovino ali pa negotovinsko z univerzalnim plačilnim nalogom na TRR portala, portal pa tako prejeti znesek nakaže na TRR sobodajalca, se šteje, da sobodajalec prejmeplačilo računa s strani gosta na način, ki se po ZDavPR šteje za plačilo z gotovino (ker ni izpolnjenpogoj neposrednega nakazila). V takem primeru mora sobodajalec zagotoviti, da je gostu izdan račun za nastanitev v nepremičnini, ki se nahaja v Sloveniji, in ga davčno potrditi.«

Iz obrazložitve Generalnega finančnega urada RS:

» Na podlagi 4. točke 2. člena ZDavPR je plačilo z gotovino plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, drugi načini plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom in drugi podobni načini plačila.

Iz podatkov, navedenih v dopisu, izhaja, da za storitev oddajanja nastanitvenih zmogljivosti v turistični namen gostu izdate račun, kateri vam je plačan na način, ki se po ZDavPR šteje za plačilo z gotovino. Za obravnavo plačila kot negotovinskega po ZDavPR ne zadostuje le izpolnitev pogoja, da davčni zavezanec prejme plačilo na plačilni račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev (TRR). Izpolnjen mora biti tudi pogoj neposrednega nakazila. Pomembno je, da pomeni konkreten način plačila neposredno nakazilo na TRR zavezanca, odprtega pri ponudniku plačilnih storitev. Pogoj ni izpolnjen, kadar prejme zavezanec plačilo posredno preko portala, kot se dogaja v konkretnem primeru, ko gostje storitve plačajo portalu, ki nato zneske, zmanjšane za provizijo, nakaže na TRR zavezanca. Le če posamezna spletna platforma izvedbe plačil zagotavlja storitev povezave plačnika in prejemnika plačila z določenimi izvajalci plačilnih storitev in plačilnimi sistemi na način, da so plačila kupca posredovana neposredno za vsako posamezno plačilo na račun prodajalca, gre pri plačilu za negotovinsko plačilo. Če pa zavezanec prejme plačila s posredovanjem zbirnih ali posamičnih plačil preko drugega računa (odprtega pri ponudniku plačilnih storitev, ki ni račun zavezanca) platforme, ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila. Hkrati poudarjamo, da v konkretnem primeru kupci račune za opravljene storitve plačajo praviloma s plačilnimi karticami, ki se v skladu s 4. točko 2. člena ZDavPR štejejo za plačilo z gotovino, zato je takšne račune treba potrditi že iz tega razloga.«

Iz navedenaga sledi, da vsak ponudnik nastanitev potrebuje:

  • vezano knjigo računov in program »Mini blagajna«, s katerim davčno potrdi izdane račune iz vezane knjige računov ali
  • aplikacijo za izdajanje računov z davčno blagajno.

Račune lahko tudi davčno potrdite na FURS (davčno potrjevanje računov) preko Bentralove davčne blagajne. Enostavna rešitev za ponudnike nastanitev, kjer račun iz rezervacije izdate in pošljete gostu z le nekaj kliki. Brez odvečnega papirja in nepredstavljivo hitro. Prihranite čas (denar), ob tem pa ste prijazni še do okolja.

Sobodajalci preberite, kaj morate storiti, če ste zavezanec za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov.

Prav tako je pomembno, da ponudnik nastanitve vsakemu gostu, ki je rezerviral nastanitev preko Airbnb ali Booking.com izda račun za celotno ceno nočitev (skupaj s provizijo, ki jo je ali jo bo plačal rezervacijskemu portalu) in za turistično takso, če le ta ni vključena v ceno nočitve.

Številčenje negotovinskih računov

Če imate le račune z direktnim nakazilom na TRR (niste aktivirali davčne blagajne) potem imate klasično številčenje, kjer je prisotna tudi letnica in se zato zaporedje vsako leto začne od 1.


Oglejte si tudi