BLOG

Sprememba roka za plačilo predhodne akontacije dohodnine

Zakonodaja · 2 min branja · Feb 2, 2023

Samostojni podjetniki in in druge fizične osebe z dejavnostjo, so doslej plačevali predhodno akontacijo dohodnine do 10. v mesecu. Po novem se je rok za plačilo zamaknil in sicer akontacijo dohodnine lahko plačate do 20. v mesecu, to je do datuma, ko morate poravnati tudi vse prispevke za socialno varnost.

Sprememba roka za plačilo predhodne akontacije dohodnine je bila določena s spremembo 298. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N), ki je začela veljati konec lanskega leta.

Vse obveznosti z enim plačilom

Predhodno akontacijo dohodnine in obvezne prispevke za socialno varnost poravnajte z enim plačilom

Podjetniki lahko z enkratnim plačilom predhodne akontacije dohodnine in vse štiri obvezne prispevke za socialno varnost, privarčujete stroške bančne provizij.

Kako? Plačilo izvedite z e-računom.

Z e-računom za plačilo obveznih dajatev z enim plačilom plačate obvezne dajatve, obračunane z različnimi obračuni davka, ki zapadejo v plačilo istočasno in so prihodek različnih blagajn javnega financiranja (na primer prispevki za socialno varnost in predhodna akontacija dohodnine).

E-račun, ki ga boste prejeli v spletno banko nekaj dni pred iztekom roka za plačilo, bo vseboval vse podatke potrebne za izvršitev plačila, zato vam podatkov ne bo več treba vnašati v plačilni nalog. Prav tako se zmanjša tveganje, da bi pozabili plačati davčne obveznosti.

Katere so prednosti plačevanja dajatev z eRačunom?

Plačevanje z eRačuni imajo za podjetnike in druge fizične osebe z dejavnostjo (sobodajalci) sledeče prednosti:

  • ni vam treba izpolnjevati plačilnega naloga
  • izpolnjen plačilni nalog prejemete v vašo spletno banko, kjer ga le še potrdite
  • vse prispevke plačate z enim plačilnim nalogom

Kako do eRačuna?

Oddajte prijavo v vaši spletni banki.

Podatki izdajatelja:

Ministrstvo za finance
Finančna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska cesta 055,
1000 Ljubljana
Davčna številka: 77695771

V prijavi se kot »Referenčna oznaka izdajatelja e-računa« vpiše davčna številka zavezanca, ki prijavo oddaja.

Vir: FURS, gov.si

* Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, avtor in Bentral ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.


Oglejte si tudi