BLOG

Normiranci, koliko več davka boste plačali?

Zakonodaja · 2 min branja · Nov 29, 2022

Kaj prinaša zakon, ki bo začel veljati s 1. januarjem 2023 za normirance. Veliko ponudnikov turističnih nastanitev je namreč prav normirancev.

Državni zbor RS je dne 28. 11. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 158/2022.

Normiranci

Višja obdavčitev normirancev za prihodke, večje od 50 tisoč evrov na leto oziroma od 12.500 evrov za popoldance.

Pogoj za vstop oziroma obstoj v sistemu normiranih odhodkov je, da je v s. p. polno zavarovana vsaj ena oseba (sam s. p. ali drug zaposleni) vsaj devet mesecev nepretrgano. Do 50 tisoč evrov prihodkov se ne spreminja nič. Torej se takemu normiranemu s. p. prizna 80 odstotkov normiranih odhodkov ne glede na dejanske stroške. Spreminja pa se nad to mejo: tistemu s. p., ki bo ustvaril več kot 50 tisoč evrov prihodkov, bo priznanih 40 odstotkov normiranih odhodkov.

Najvišja dopustna priznana višina normiranih odhodkov tako znaša 60.000 EUR.

Primer: če boste letno zaslužili 60 tisoč evrov, bo za prvih 50 tisočakov priznanih 80 odstotkov normiranih odhodkov, za naslednji deset tisočakov pa 40 odstotkov. S tem se zvišujejo tudi prispevki na eni strani in znižujejo socialni prejemki (kot je otroški dodatek) na drugi. Nad sto tisoč evri priznanih odhodkov ni.

Pri zavezancih, ki ne bodo imeli v davčnem letu obvezno zavarovane za polni delovni čas na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj 1 osebe neprekinjeno najmanj 9 mesecev, se bo pri določanju normiranih odhodkov upoštevala naslednja lestvica:

Pri zavezancih, ki ne bodo imeli v davčnem letu obvezno zavarovane za polni delovni čas na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj 1 osebe neprekinjeno najmanj 9 mesecev, se bo pri določanju normiranih odhodkov upoštevala naslednja lestvica:

Najemnine – za tiste, ki oddajate tudi v dolgoročni najem

25-odstotna obdavčitev najemnin (zdaj je 15-odstotna): normirani odhodki ostajajo 10-odstotni (obdavčenih je torej 90 odstotkov prihodkov od najemnin). Še vedno boste lahko uveljavljali dejanske stroške vzdrževanja nepremičnine.

Torej, če ste letos z najemninami dobili deset tisoč evrov, bo davčna osnova devet tisoč evrov, davek pa bo 1.350 evrov. Neto vam ostane 8.650 evrov.

Najemnina, dobljena prihodnje leto v višini 10 tisoč evrov, pa bo, če bo sprejet zakon, obdavčena z 2.250 evri davka. Neto izkupiček bo torej 7.750 evrov ali 900 evrov manj kot zdaj.

Sobodajalci, kako boste po novem obdavčeni?

Sobodajalstvo se smatra kot opravljanje postranskega poklica, zato bodo sobodajalci – fizične osebe po vsej verjetnosti obravnavani enako kot tisti, ki imajo odprt popoldanski s.p.

Vir: FURS.


Oglejte si tudi