BLOG

Nevidna nezakonitost: Delo na črno in nedovoljeno oglaševanje v turistični industriji

Zakonodaja · 3 min branja · Dec 7, 2023

Turistična sezona se je zaključila, poletni obiskovalci so odšli, in mnogi ponudniki nastanitev (predvsem sobodajalci fizične osebe) so čez zimo zaprli svoja vrata. Da bi se izognili nepotrebnemu plačilu socialnih prispevkov, svojo dejavnost prekinejo z izbrisom iz Poslovnega registra Slovenije (PRS). Toda kljub temu se nekateri odločijo za korak, ki se lahko obrne proti njim - nedovoljeno oglaševanje in delo na črno.

Nezakonito oglaševanje: Pasti in posledice

Ko se zaprejo vrata nastanitvenih obratov čez zimo, mnogi ponudniki nastanitev pozabijo, da bi morali istočasno umakniti svoje oglase iz javnih platform, kot so Airbnb in Booking. Največkrat poskrbijo za to, da so v koledarjih platform zimski termini res zaprti, a ne tudi za poletne dni. Njihovi oglasi tako ostanejo vidni, rezervacije pa prihajajo za poletno sezono, ko bodo spet svojo dejavnost ustrezno prijavili oz. priglasili v PRS. To je praksa, ki se šteje kot nedovoljeno oglaševanje, in s tem prekršek, ki lahko prinese hude posledice.

Nadzor nad delom na črno in nedovoljenim oglaševanjem

V Sloveniji je pristojen organ za odkrivanje dela na črno in nedovoljenega oglaševanja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). FURS izvaja nadzor nad gospodarskimi subjekti in posamezniki ter preverja, ali se držijo zakonov in predpisov, vključno z zakonodajo o davkih, socialnih prispevkih in drugih področjih.

Ko gre za nedovoljeno oglaševanje in delo na črno v turistični industriji, FURS preverja, ali ponudniki nastanitev izpolnjujejo vse zakonske obveznosti, kot je vpis v Poslovni register Slovenije (PRS) ter pravilno obračunavanje in plačevanje davkov, kot je DDV (davek na dodano vrednost). Če ugotovi kršitve, lahko FURS izreče kazni in uvede postopke za uveljavljanje zakonitosti.

Globe za nezakonito oddajanje nepremičnin v turistični najem (opravljanje dela na črno) znašajo od 1.000 do 7.000 evrov za posameznika, od 2.000 do 26.000 evrov za pravno ali samozaposleno osebo.

Globe za nedovoljeno oglaševanje znašajo od 500 do 2.500 evrov za posameznika, od 1.600 do 15.000 evrov za pravno ali samozaposleno osebo.

Nad kršitelje tudi pod krinko

Kako FURS-ovi inšpektorji izvajajo nadzor nad nastanitvenimi kapacitetami in iščejo morebitne kršitelje?

FURSovi inšpektorji skrbno preverjajo morebitne kršitve preko oglasov, ki jih najdejo na različnih spletnih straneh (Booking, Airbnb). V prvem koraku se njihova pozornost osredotoči na identifikacijo oglaševalca in ugotovitev, ali ta oglas promovira nastanitve registriranega sobodajalca. Pogosto, da bi dobili vpogled v resnično stanje, se inšpektorji celo pretvarjajo in opravijo rezervacijo za nastanitev, ki je na voljo v oglasu. Poleg tega izvajajo nadzore tudi na podlagi prijav, četudi podatki o oglaševalcu niso vedno na voljo, vendar obstaja jasna povezava z oglasom.

Zakonodaja je jasna

Zakonodaja v Sloveniji je jasna glede turistične dejavnosti. Ponudniki nastanitev morajo biti vpisani v PRS (Poslovni register Slovenije), če želijo zakonito oglaševati in oddajati svoje nepremičnine v turistični najem. Prav tako morajo pravilno obračunavati DDV in ga predložiti pristojnim organom. Nedovoljeno oglaševanje brez ustreznega vpisa v PRS je prekršek, ki ga je treba jemati resno.

Vir: FURS


Oglejte si tudi