BLOG

Napotki gostiteljem ob prehodu v novo koledarsko leto 2024

Zakonodaja · 3 min branja · Dec 20, 2023

Ob zaključku uspešnega poslovnega leta 2023 se odpirajo nove priložnosti za ponudnike nastanitev, ki želijo zagotoviti nepozabno izkušnjo svojim gostom v letu 2024. Pri tem je ključnega pomena, da posebno pozornost namenite ravnanju z gosti in njihovimi podatki ter se dosledno držite zakonodaje na tem področju.

Kako se ustrezno pripraviti na leto 2024? Preberite si napotke v nadaljevanju :

Vodenje knjige gostov in hramba podatkov

Knjigo gostov je gostitelj dolžan voditi v elektronski ali fizični (papirni) obliki, njena vsebina pa je opredeljena v sedmem odstavku 39. člena Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1).

Gostitelj vodi knjigo gostov v rokih, kot jih določa deseti odstavek 39. člena ZPPreb-1. Ta določa, da podatke o gostu gostitelj vodi za koledarsko leto. Po preteku enega leta po zaključku koledarskega leta gostitelj podatke izbriše iz elektronske knjige gostov oziroma jih uniči, če vodi knjigo gostov v fizični (papirni) obliki.

Kaj to pomeni v praksi? Gostitelj mora knjigo gostov iz leta 2022 hraniti še do 31. 12. 2023, knjigo gostov iz leta 2023 pa do 31. 12. 2024.

Izbris podatkov iz knjige gostov in hramba zapisnika

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov v 3. členu določa, da gostitelj o izbrisu podatkov iz elektronske knjige gostov oziroma o uničenju podatkov iz fizične (papirne) knjige gostov napiše zapisnik, ki ga hrani pet let. Dokumenta ni potrebno overiti.

Napotki uporabnikom Bentral

V kolikor uporabljate elektronsko knjigo gosta preko sistema Bentral, se ob brisanju podatkov generira tudi zapisnik, ki ga boste lahko natisnili in shranili za evidenco.

Številčenje izdanih računov ob prehodu leta

Novo poslovno leto je povezano tudi s številčenjem računov na vaših davčnih blagajnah.

Davčna blagajna se številči v slogu APP1-B1-1, APP1-B1-2,… (številka poslovnega prostora - številka blagajne - zaporedna številka). Oblika številke računa je strogo predpisana z zakonom in mora biti takšna kot je. V tej številki ni predvidenega prostora za letnico, kot je to običajno pri navadnih računih.

Uporabnikom Bentral davčne blagajne ni potrebno ničesar spreminjati, saj se zaporedna številka skozi leta nadaljuje.

Številčenje negotovinskih računov

Če imate le račune z direktnim nakazilom na TRR (niste aktivirali davčne blagajne) potem imate klasično številčenje, kjer je prisotna tudi letnica in se zato zaporedje vsako leto začne od 1.

Priporočamo branje: Številčenje izdanih računov v davčni blagajni ob prehodu leta

Sprememba višine turistične takse v občini Bohinj, Kranjska Gora in Koper

Od 1. januarja 2024 bodo turisti Kranjske Gore, Bohinja in Kopra plačali nekoliko višjo turistično takso. Turistična taksa bo za vse tri občine po novem znašala 2 evra. Poleg tega bo dodana še promocijska taksa v višini 25% turistične takse, kar znese 0,50 evra. Skupna taksa za bivanje bo torej 2,50 evra.

Napotki uporabnikom Bentral

Na dan veljave spremembe turistične takse, je potrebno v Bentralu spremeniti zneske turistične takse. To naredimo v ceniku. Navodila, ko sprememniti turistično takso v Bentralu si preberite tukaj.

Priporočamo branje: Sprememba turistične takse v občini Kranjska Gora, Bohinj in Koper


Oglejte si tudi