BLOG

Kako bo FURS spremljal poslovanje ponudnikov nastanitev v letu 2023

Zakonodaja · 8 min branja · Nov 1, 2023

V prihodnjem letu bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) pridobila obsežnejše podatke, še posebej za tiste, ki oddajate nepremičnine turistom prek spletnih platform. Vse kaže, da bodo prve informacije o ponudnikih nastanitev in njihovih zaslužkih iz teh platform pri FURSu prispeli že januarja ali najpozneje februarja prihodnjega leta. Pomembno je omeniti, da so zakoni v EU, vključno s Slovenijo, že sprejeti, in Airbnb se je tudi zavezal k poročanju.

Vendar pa to še ni vse, kar lahko pričakujemo. V trenutnem postopku v Državnem zboru potekajo spremembe zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki uvajajo novo obveznost vodenja evidenc in poročanja za ponudnike plačilnih storitev glede čezmejnih plačilnih transakcij, ki jih morajo posredovati FURSu. Drugače povedano, FURS bo prejemal podatke o plačilih, kot na primer nakazilih prek Bookinga ali Airbnbja, neposredno od bank. To mu bo omogočilo izvajanje dvojnega nadzora nad finančnimi tokovi.

V nadaljevanju bomo natančno pregledali nove obveznosti, ki bodo prizadele ponudnike storitev, posrednike, banke in informacije, ki jih bo FURS po novem letu prejemal, predvsem pa se bomo osredotočili na informacije o sobodajalcih oz. ponudnikov nastanitev. Nove obveznosti vključujejo tudi podatke o poslovanju v letošnjem letu.

Kako bodo spletni posredniki (Airbnb, Booking…) poročali o vašem poslovanju?

Nedavno potrjen prenovljeni Zakon o davčnem postopku prinaša pomembne spremembe glede obveznosti poročanja za operaterje digitalnih platform, ki delujejo kot posredniki pri spletni prodaji. Ta nova pravila določajo, da bodo morali operaterji digitalnih platform, vključno s podjetji, kot sta Airbnb ali Booking, poročati davčnim organom o prodajalcih, ki svoje izdelke ali storitve ponujajo prek teh spletnih platform, tudi v primeru oddajanja nepremičnin.

Pravila poročanja veljajo za vse države članice Evropske unije, prav tako pa se nanašajo na države članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki so podpisale sporazum MCAA DPI(Sporazum o večstranskem izmenjevanju informacij o računih). Airbnb je že napovedal svojo pripravljenost, da se podredi tem novim pravilom poročanja, čeprav ima svoj sedež v Združenih državah Amerike.

Spremembe pri pravilih poročanja bodo začele veljati že za vse prihodke, ki jih boste pridobili v letu 2023.

Kako bo potekalo samo poročanje? Spletne platforme bodo morale lokalnim davčnim organom posredovati podatke o svojih uporabnikih najkasneje do 31. januarja 2024, medtem ko bodo morali davčni organi svoje podatke izmenjati najkasneje do konca februarja 2024. To pomeni, da bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) prve podatke o slovenskih davčnih rezidentih, ki oddajajo nepremičnine prek tujih spletnih platform, prejela najpozneje do konca februarja 2024.

Pomembno je omeniti, da nova pravila o poročanju veljajo za vse posrednike in spletne platforme, ne samo za turistične nastanitve. To pomeni, da bodo tudi spletni trgovci, ki prodajajo svoje izdelke prek platform, kot je Amazon, morali poročati o svojih poslovnih dejavnostih finančnim organom. Nova direktiva in zakon pa ne obravnavata obveznosti poročanja o kriptovalutah.

Kateri podatki bodo izmenjani v okviru nove zakonodaje?

Nova davčna zakonodaja prinaša obsežno izmenjavo podatkov med različnimi davčnimi organi in spletnimi platformami. Tukaj so ključni podatki, ki se bodo izmenjevali:

 • Podatki o operaterju platforme:
  • Ime, naslov in davčna številka operaterja platforme.
 • Podatki o prodajalcu:
  • Ime in priimek ali naziv prodajalca.
  • Naslov in davčna številka prodajalca.
  • Datum rojstva ali matična številka, če gre za podjetje.
 • Podatki o finančnem računu:
  • Identifikator finančnega računa, kamor se prenašajo nadomestila ali zaslužki posameznika.
 • Rezidentstvo posameznika:
  • Informacija o rezidentstvu posameznika.
 • Znesek nadomestila ali zaslužka:
  • Znesek, ki je bil plačan ali pripisan v vsakem četrtletju.
 • Pristojbine, provizije in davki:
  • Vse pristojbine, provizije ali davki, ki jih zadrži operater platforme.
 • Podatki o oddaji nepremičnin:
  • Pri oddajanju nepremičnin mora operater poročati tudi o naslovu vsake oglaševane nepremičnine, če je na voljo, pa tudi število dni oddajanja.

Pristojna davčna uprava bo te podatke posredovala Finančni upravi Republike Slovenije (FURS). Če slovenski davčni rezident posluje prek tujih spletnih platform, bo operater teh platform moral poročati lokalnim davčnim organom, ti pa bodo podatke posredovali tudi FURSu. To pomeni, da bo FURS prejel podatke o slovenskih davčnih rezidentih, ki poslujejo prek tujih spletnih platform, kot tudi podatke o tujih davčnih rezidentih, ki poslujejo v Sloveniji prek teh platform.

Kaj bo poročala spletna platforma?

Spletna platforma bo morala izmenjevati podatke z več državnimi davčnimi organi, odvisno od različnih dejavnikov. Če, na primer, slovenski davčni rezident oddaja nepremičnino na Hrvaškem prek platforme, kot je Booking ali Airbnb , bo Booking/Airbnb dolžan posredovati podatke tako našemu FURSu (Finančna uprava Republike Slovenije) kot tudi hrvaški davčni upravi.

To pomeni, da bo FURS prejel informacije o slovenskih davčnih rezidentih, ki izvajajo dejavnosti prek tujih spletnih platform v drugih državah, hkrati pa bodo podatki poslani tudi davčnim organom v državi, kjer se nahaja nepremičnina, ki je bila oddana. Tako bo zagotovljena izmenjava informacij med relevantnimi davčnimi organi glede poslovanja prek spletnih platform.

Kaj čaka posrednike spletnih dobav blaga, storitev in banke po novem zakonu o DDV?

Pripravljajo se nova pravila za evidentiranje in poročanje s strani ponudnikov plačilnih storitev o čezmejnih transakcijah. Ta nova pravila, če jih poslanci potrdijo, bodo začela veljati 1. januarja 2024. Kaj to pomeni? Banke in drugi ponudniki plačilnih storitev bodo morali spremljati elektronske transakcije prek spleta, vključno s tistimi, ki se nanašajo na oddajanje nepremičnin in druge spletne prodaje.

Kaj bodo banke morali poročati? Informacije o čezmejnih plačilih in prejemnikih teh plačil. Te podatke bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) prejela in shranila v osrednjem sistemu informacij o plačilih (CESOP), kjer se bodo zbirali podatki o plačilih po vsej Evropski uniji. Ta sprememba izhaja iz prenosa direktive 2020/284.

Kaj to pomeni v praksi? Banke in drugi ponudniki plačilnih storitev bodo odgovorni za elektronsko evidentiranje in poročanje o določenih čezmejnih transakcijah, pri čemer bodo te podatke posredovali davčnim organom. V primeru Slovenije to pomeni, da bo FURS prejemal te informacije. S tem bo omogočen boljši nadzor nad spletnimi transakcijami in izpolnjevanje evropskega načrta za izmenjavo podatkov o plačilih.

Kdo bo moral poročati o plačilnih storitvah?

Spremenila so se pravila spletnega trgovanja in obdavčevanja čezmejnih transakcij v EU. To pomeni, da se je način obračunavanja DDV za prodajo prek spleta končnim kupcem v drugih državah članicah EU spremenil. Če ste prodajalec in svoje izdelke ali storitve prodajate prek spleta kupcem iz drugih držav EU, morate DDV plačati v državi, kjer se nahaja kupec.

To pravilo velja tudi za domače turistične ponudnike. Če ponujate turistične storitve v Sloveniji, morate plačati DDV, ne glede na to, od kod prihajajo vaši turisti. To pravilo se uporablja tudi za najmanjše ponudnike turističnih storitev, ki sicer niso obvezniki za DDV. Če svoje storitve prodajajo prek posrednikov, kot sta Booking ali Airbnb, morajo plačati DDV na provizijo, ki jo zaračunajo ti posredniki.

Kdo bo moral poročati o čezmejnih plačilih?

Za poročanje o čezmejnih plačilih bodo odgovorni ponudniki plačilnih transakcij, kot so banke, institucije za izdajo elektronskega denarja, in določene pošte, ki opravljajo plačilne storitve.

Čezmejno plačilo, po zakonu o DDV, se zgodi, kadar plačnik denarja prihaja iz ene države članice EU, prejemnik plačila pa iz druge države članice EU ali iz tretje države. V primeru, ko je plačnik iz tretje države, se plačilo ne šteje za čezmejno in ni predmet poročanja.

Kaj to pomeni v praksi? Po zakonu o DDV bodo morale o čezmejnih plačilih (kar vključuje prodajo blaga ali storitev prek spleta, tudi za posrednike pri oddajanju nepremičnin turistom) poročati vse banke, ki imajo sedež ali poslovno enoto v Sloveniji, pa tudi banke iz EU, ki ponujajo storitve neposredno v Sloveniji. Lokalni davčni organi bodo podatke nato posredovali v skupni sistem EU.

Banke pa bodo morale poročati tako o plačniku kot prejemniku plačila. Če je plačnik iz EU, prejemnik pa tudi, bo poročala banka prejemnika. Če pa sta tako plačnik kot prejemnik iz EU, bo poročala le banka prejemnika.

Za lažje razumevanje si oglejmo primer:

 1. Če turist iz EU (npr. iz Italije) rezervira sobo v drugi državi EU in plačilo poteka prek banke v tej drugi državi EU, bo ta banka morala poročati o tej transakciji lokalnemu davčnemu organu v tej državi. Banka plačnika, na primer v Italiji, o tej transakciji ne bo poročala. Banka plačnika poroča le, če je prejemnik plačila zunaj EU.

 2. Če pa turist prihaja iz ZDA ali Velike Britanije in plačilo poteka prek slovenske banke, potem ta slovenska banka po zakonu o DDV ne bo poročala o tej transakciji. V tem primeru bo spletni posrednik, na primer Booking ali Airbnb, moral poročati o prenočitvi v skladu z zgoraj opisanimi pravili zakona o davčnem postopku.

Evidence in poročila bodo zahtevana samo za prejemnike, ki v enem četrtletju prejmejo več kot 25 čezmejnih plačil. To pomeni, da bodo samo tisti, ki prodajo svoje izdelke ali storitve končnim kupcem v drugih državah članicah EU prek spleta več kot 25-krat, morali voditi evidence in poročati.

Kakšen bo dodaten nadzor?

Po 1. januarju 2024 se bodo informacije o plačilih zbirale v evropskem sistemu CESOP, kjer se bodo združevale plačilne informacije na ravni EU. To bo omogočilo boljši nadzor in prepoznavanje morebitnih nepravilnosti v prometu in DDV.

Zakaj se bodo uporabile informacije o plačilnih storitvah?

Informacije bodo uporabljene izključno za nadzor nad obračunavanjem DDV in odkrivanjem goljufij glede DDV. To pomeni, da Furs ne bo neposredno zaračunaval DDV na podlagi teh podatkov, ampak bo lahko davčne zavezance pozval k pojasnitvi, če obstajajo dvomi o plačilu DDV.

Ob tem pa je treba opozoriti, da lahko leta 2025 EU uvede nove spremembe, ki bi lahko prinesle dodatno davčno breme za male sobodajalce. To se nanaša na platforme, kot sta Booking in Airbnb, ter kratkoročno oddajanje nastanitve in prevoz potnikov. Spremembe bi lahko pomenile, da bi platforme morale obračunavati DDV namesto malih dobaviteljev, če ti niso identificirani za namene DDV.

Vir: Finance


Oglejte si tudi