BLOG

Kaj morate vedeti o obisku Fursa, če oddajate stanovanje prek Airbnb-ja in Bookinga?

Zakonodaja · 5 min branja · Apr 13, 2023

Kaj morate vedeti o obisku Fursa, če oddajate stanovanje prek Airbnb-ja in Bookinga? Če oddajate stanovanje ali počitniško hišo turistom, morate biti pripravljeni na nadzore davčnih inšpektorjev. Predvsem pred prvomajskimi prazniki in poletno sezono so na Fursu že v polni pripravljenosti, saj preverjajo, kdo turistom ponuja nepremičnine, pa ni prijavljen kot sobodajalec. Če najdejo kršitve, vas lahko celo osebno obiščejo, a brez dovoljenja načeloma v zasebno stanovanje ne smejo vstopiti. Statistika kaže, da Furs pri večini nadzorov najde kršitve.

Poostreni nadzori Fursa

Furs že od leta 2018 izvaja poostrene nadzore sobodajalcev. To dejavnost označujejo kot tvegano, saj se lahko soočite s problemom dela na črno in neprijavljenimi dohodki. Nadzor je zato vključen v vsakoletni načrt finančnega nadzora Fursa.

Ciljno usmerjeni nadzori med leti 2019 in 2022 so pokazali, da je bilo v 205 nadzorih odkritih 63 odstotkov kršitev. Najpogostejše kršitve so delo na črno, nedovoljeno oglaševanje in nepredložitev zahtevanih podatkov. Gre večinoma za neprijavljeno dejavnost, ko oseba ne registrira denimo kot sobodajalec, a vseeno ponuja storitev oddajanja nepremičnin turistom, tudi prek spleta.

Furs najde kršitelje prek različnih virov podatkov. Na podlagi zakona o finančni upravi in zakona o davčnem postopku pridobiva podatke, ki jih posredujejo različne institucije. Poleg tega prejmejo tudi anonimne prijave posameznikov. Na podlagi prejetih podatkov se odločajo o nadaljnjih ukrepih.

Če torej oddajate stanovanje ali počitniško hišo, bodite pripravljeni na nadzore. Predlagamo, da se pravočasno registrirate kot sobodajalec in s tem preprečite neprijetnosti.

Ali lahko inšpektorji kar vstopijo v vaše stanovanje, ki ga oddajate turistom? Načeloma ne, če na vašem naslovu ni prijavljena nobena dejavnost. Vendar pa lahko pride do situacije, ko davčni inšpektorji vstopijo v vaše stanovanje, če sumijo, da se v njem opravlja poslovna dejavnost. V tem primeru se bodo sklicevali na dejstvo, da morajo preveriti poslovne knjige in dejavnost. Če se to zgodi, lahko inšpektorji naletijo tudi na najemnike oziroma turiste in sprožijo nadaljnje postopke.

Če v vašem stanovanju ne opravljate nobene poslovne dejavnosti, lahko davčni inšpektorji vstopijo le s sodnim nalogom ali z vašim dovoljenjem. Sodni nalog bi lahko dobili precej hitro, če bi dobili prijavo ali če bi prejeli podatke o porabi elektrike, internetnih storitvah, toploti in drugih storitvah, ki bi nakazovale, da se v stanovanju dejansko nekaj dogaja, čeprav uradno ni prijavljeno nobeno prebivanje. Na ta način davčni inšpektorji pridobijo tudi podatke o neprijavljenem dolgoročnem oddajanju stanovanj najemnikom, ne samo turistom.

Če torej oddajate svoje stanovanje turistom, bodite previdni, saj lahko davčni inšpektorji preverijo vaše poslovanje. V kolikor pa v vašem stanovanju ne opravljate nobene poslovne dejavnosti, vam ni treba skrbeti, da bi vam davčni inšpektorji nepričakovano vstopili v stanovanje.

Kako lahko FURS izvede nadzor?

FURS lahko za nadzor posameznika naroči svojim poslovnim partnerjem, denimo spletnim portalom, naj mu pošljejo vse podatke o nakazilih iz naslova oddajanja nepremičnine turistom, v kolikor posameznik ni registriran kot sobodajalec. FURS ima prav tako pooblastila za pridobivanje podatkov o stanjih na računih slovenskih davčnih rezidentov. Za vse države, ki so članice OECD in EU, dobijo podatke o stanjih na računih slovenskih davčnih rezidentov avtomatično, podrobnejše podatke pa lahko dobijo na zahtevo, če na primer opravljajo nadzor.

Statistika nadzorov

FURS je v letih od 2019 do 2022 opravil 205 ciljno usmerjenih nadzorov, kjer so odkrili kršitve v 63 odstotkih primerov. Najpogostejše ugotovljene kršitve so bile delo na črno, nedovoljeno oglaševanje in nepredložitve zahtevanih podatkov. Večina sobodajalcev je v nadzorih na podlagi samoprijave prijavila nenapovedane dohodke, s čimer so se izognili sankciji za kršitev. V ciljno usmerjenih nadzorih so pobrali davka za 181 tisoč evrov, od tega po samoprijavah za 176 tisoč. (vir: Finance)

Prihajajo nova pravila za sobodajalce v Sloveniji

Lastniki nepremičnin, ki jih oddajajo turistom prek spletnih portalov, kot sta na primer Airbnb in Booking, morajo davkariji sporočiti vse podatke o svojih strankah najpozneje do 31. januarja 2024. Rok za poročanje med davčnimi upravami pa poteče konec februarja 2024. Tako bodo davčni inšpektorji lahko lažje odkrivali kršitve in nepravilnosti pri oddajanju nepremičnin turistom. Nova pravila bodo veljala za vse države članice EU in OECD, ki bodo podpisale tako imenovani sporazum MCAA DPI.

Poročanje o lastnikih nepremičnin na spletnih platformah je predpisano z direktivo sveta EU 2021/514 o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja, imenovana tudi direktiva DAC7. Nova pravila veljajo že za vse pridobljene prihodke v letu 2023.

Furs ima pooblastila za pridobivanje podatkov o nakazilih na račune slovenskih davčnih rezidentov, ki so denimo oddajali prek tujih spletnih portalov. Svoje pooblastilo lahko izkoristi tudi za pridobivanje podatkov nakazil od spletnih platform, kot sta Airbnb in Booking. Banka lahko Fursu pošlje vse podatke o nakazilih od teh platform, vendar pa podrobnejših podatkov ne morejo dobiti brez posebne zahteve.

Če lastniki nepremičnin ne bodo upoštevali novih pravil, jih lahko čaka finančna kazen ali celo pregon zaradi davčne utaje.

Zaključek

Nadzori davčnih inšpektorjev na Fursu so postali pogosti za sobodajalce, ki oddajajo svoje nepremičnine turistom prek Airbnb-ja in Bookinga. Statistika kaže, da večina nadzorov razkrije kršitve, kot so delo na črno, nedovoljeno oglaševanje in nepredložitev zahtevanih podatkov. Čeprav inšpektorji načeloma ne smejo vstopiti v stanovanje brez dovoljenja ali sodnega naloga, lahko to storijo, če sumijo, da se v njem izvaja poslovna dejavnost. Furs ima možnost izvajanja nadzora prek podatkov, pridobljenih od različnih institucij in anonimnih prijav. Prihajajo tudi nova pravila, ki zahtevajo, da lastniki nepremičnin poročajo o svojih strankah prek spletnih platform, kar omogoča lažje odkrivanje morebitnih kršitev. Neupoštevanje teh pravil lahko prinese finančne kazni ali celo pregon zaradi davčne utaje.


Oglejte si tudi