BLOG

Inšpektor opozarja: Zagotovite obvezne podatke na spletni strani

Zakonodaja · 6 min branja · Feb 7, 2023

Kot ponudnik turističnih nastanitev, je pomembno, da imate poleg oglasov na spletnih rezervacijskih kanalih (Booking.com, Airbnb, Vrbo, Expedia…) tudi spletno stran, kjer vaše nastanitve ponujate gostom brez posrednikov. Dobro zasnovana in optimizirana spletna stran vam lahko pomaga privabiti več gostov, izboljšati uvrstitev v iskalnikih in povečati število rezervacij. Pri postavitvi spletne strani, pa je potrebno tudi upoštevati zakonodajni vidik. V tem članku bomo predstavili katere podatke morate zagotoviti na vaši spletni strani, da se izognete opozorilom ali celo morebitni kazni (do 50.000 EUR) ob obisku inšpektorja. Zakonodaja natančno določa, katere informacije moramo dati na voljo na naših spletnih straneh, kadar prek spleta poslujemo s potrošniki.

Zakonodaja zahteva objavo dveh sklopov informacij:

 1. obveznosti ponudnikov storitev informacijske družbe glede objave informacij so urejene v Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT),
 2. obveznosti pri sklepanju pogodb s potrošniki na daljavo pa v Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Splošna obveznost zagotavljanja podatkov

Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) v 5. členu določa, da mora ponudnik storitev na svojih spletnih straneh prejemnikom storitve in pristojnim organom poleg drugih zahtev v zvezi s podatki v skladu z veljavnimi predpisi zagotavljati lahek, neposreden in stalen dostop do:

 • podatkov o podjetju in sedežu ponudnika storitev
 • veljavnega elektronskega naslova za hitro in učinkovito komuniciranje,
 • matične številke,
 • davčne številke,
 • podatke o dovoljenjih, ki se ne nanašajo posebej in izključno na storitev informacijske družbe ali jih je treba pridobiti v skladu z drugimi predpisi, in pristojnih nadzornih organih (npr. inšpekcijah)
 • pri reguliranih poklicih navedbe poklicnega združenja, v katero je ponudnik včlanjen, poklicnega naziva in države, v kateri je bil podeljen naziv, ter napotila k uporabnim poklicnim pravilom v državi članici, v kateri je registrirana dejavnost, in načinom dostopa do njih.

Ponudnik storitev mora dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka omogočiti s povezavami, ki jih objavi na svoji glavni spletni strani.

Ponudnik storitev mora prejemnikom storitve in pristojnim organom poleg drugih zahtev, v zvezi s podatki v skladu z veljavnimi predpisi jasno in nedvoumno označiti ceno storitve ter navesti, ali je v njej vključen davek, stroški dobave in morebitne druge dajatve.

Zagotavljanje podatkov v zvezi s komercialnimi sporočili

Pošiljanje komercialnih sporočil preko elektronske pošte je najenostavnejši, najcenejši in najhitrejši način za doseganje potencialnih kupcev/gostov. Pri tem bodite pozorni na:

 • prejemnik mora vnaprej soglašati s pošiljanjem
 • prejemniku moramo dati možnost, da kadarkoli na brezplačen in enostaven način zavrne takšno uporabo njegovega elektronskega naslova (najlažje z jasno vidno spletno povezavo v besedilu elektronske pošte)
 • pošiljatelj mora pri obdelavi in shranjevanju osebnih podatkov upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov

Ponudnik storitev lahko pošilja komercialna sporočila, ki so del storitev informacijske družbe, če:

 • je komercialno sporočilo kot tako jasno razpoznavno,
 • je nedvoumno navedena fizična ali pravna oseba, v imenu katere je komercialno sporočilo poslano,
 • so jasno in nedvoumno navedeni pogoji za sprejem posebnih ponudb, ki so povezane s popusti, premijami in darili, ki morajo biti kot taki nedvoumno označeni, in
 • so jasno in nedvoumno ter lahko dostopno navedeni pogoji za sodelovanje v nagradnih tekmovanjih ali igrah na srečo, ki morajo biti kot taki jasno razpoznavni.

Obveščenost potrošnika in splošni pogoji

Splošni pogoji so obvezni del na spletni strani, tudi kadar omogočate rezervacije preko spletne strani. Ti pogoji določajo pogoje in pravila, ki veljajo med uporabnikom (gostom) in lastnikom/upravljavcem apartmaja, vključno z določbami o rezervaciji, plačilu, odpovedi, dostopu do objekta itd., kar zagotavlja, da sta obe strani zadovoljni s sklenjenim poslom. Uporaba spletne strani pomeni, da se uporabnik strinja s temi pogoji.

Vsebina splošnih pogojev je odvisna od spletnega prodajalca. Nekatera določila in odprta vprašanja se da tako urediti že vnaprej in smotrno je razmišljati v smeri potrditve splošnih pogojev s strani kupca, preden ta opravi nakup.

Priporočljivo je urediti tudi zbiranje, uporabo in način varovanja osebnih podatkov. V kolikor prodajalec zbira (shranjuje) osebne podatke, mora zbirke podatkov prijaviti in predhodno pridobiti privolitev lastnika osebnih podatkov.

Katere ključne informacije vključiti med splošne pogoje poslovanja?

 1. Rezervacije: Določite postopek za rezervacije, vključno z informacijami o plačilu in potrditvi rezervacije.
 2. Plačilo: Definirajte pogoje plačila, vključno z načinom plačila, datumi plačila in pologom.
 3. Cena: Definirajte ceno najema in vsa morebitna (obvezna) doplačila.
 4. Odpovedi: Določite pogoje odpovedi in spremembe rezervacije.
 5. Reklamacije: Navedite način podajanja reklamacij v primeru pomanjkljivih storitev ali storitev neustrezne kvalitete.
 6. Dostop do objekta: Določite pravila o dostopu do objekta in odgovornosti za morebitne škode.
 7. Uporaba objekta: Definirajte pravila o uporabi objekta, vključno z omejitvami glasnosti in prepovedjo kajenja.
 8. Obveznosti gosta: Določite obveznosti gosta, da bo vse potekalo gladko, kot je bilo dogovorjeno.
 9. Obveznosti lastnika/ponudnika: Določite obveznosti lastnika/ponudnika, da bo zagotovil, da bo gost zadovoljen s svojim bivanjem.
 10. Odgovornost za škodo: Definirajte odgovornost za morebitno škodo, ki bi jo gost povzročil med bivanjem.
 11. Prijava gostov: Za vsakega gosta, ki bo prebival v apartmaju, zahtevajte predhodno prijavo, da bi zagotovili njihovo varnost.
 12. Zasebnost: Zagotovite zasebnost svojih gostov, tako da jim zagotavljate zasebnost informacij, kot so njihovi kontaktni podatki.
 13. Kontaktne informacije: Navedite svoje kontaktne informacije, da bo gost lahko v kontaktu z vami, če bi bilo to potrebno.

Splošni pogoji so pomembni, da bi zagotovili, da so vsi dogovori med lastnikom/ponudnikom in gostom jasni in uporabni. Zato priporočamo, da se posvetujete s pravnikom, da bi zagotovili, da so vaši splošni pogoji v skladu z veljavnimi zakoni. V končni fazi bodo splošni pogoji zagotavljali, da boste imeli uspešno in gladko izkušnjo z oddajanjem svojega apartmaja.

Preprosta izdelava spletne strani za ponudnike nastanitev znotraj Bentrala

Bentral channel manager je sistem, ki omogoča ponudnikom nastanitev, da svoje nastanitve prodajajo preko več kanalov, kot so različni spletni rezervacijski sistemi (Booking.com, Airbnb, Expedia…) in direktno preko svoje spletne strani. Channel Manager skrbi za vse vaše podatke in jih avtomatsko posodablja na vseh povezanih kanalih, kar vam prihrani ogromno časa, poleg tega pa imate pregled nad vsemi svojimi rezervacijami na enem mestu, tako da ne morete katere spregledati.

Z Bentralovim graditeljem spletne strani lahko v nekaj minutah ustvarite svojo odzivno spletno stran in sprejemate rezervacije brez provizije. Vse, kar morate zares storiti je, da naložite nekaj fotografij svoje nastanitve, dodate podatke o lokaciji in opis, prevedete strani v želene jezike in omogočite lastna spletna plačila kar preko rezervacijskega obrazca. Vaš koledar se samodejno sinhronizira z vsemi povezanimi portali za rezervacije, prav tako pa se vaše cene nemoteno prenesejo iz orodja za določanje cen. Vse rezervacije in komunikacije so centralizirane v vaši Bentralovi nadzorni plošči.

Želite poenostaviti upravljanje vaših nastanitvenih enot?

PREIZKUSITE BENTRAL 30 dni BREZPLAČNO

* Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, avtor in Bentral ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.


Oglejte si tudi