Inšpektor opozarja: Zagotovite obvezne podatke na spletni strani

spletna stran-obvezni podatki

Kot ponudnik turističnih nastanitev, je pomembno, da imate poleg oglasov na spletnih rezervacijskih kanalih (Booking.com, Airbnb, Vrbo, Expedia…) tudi spletno stran, kjer vaše nastanitve ponujate gostom brez posrednikov. Dobro zasnovana in optimizirana spletna stran vam lahko pomaga privabiti več gostov, izboljšati uvrstitev v iskalnikih in povečati število rezervacij. Pri postavitvi spletne strani, pa je potrebno […]

Sprememba roka za plačilo predhodne akontacije dohodnine

plačilo akontacija dohodnene

Samostojni podjetniki in in druge fizične osebe z dejavnostjo, so doslej plačevali predhodno akontacijo dohodnine do 10. v mesecu. Po novem se je rok za plačilo zamaknil in sicer akontacijo dohodnine lahko plačate do 20. v mesecu, to je do datuma, ko morate poravnati tudi vse prispevke za socialno varnost. Sprememba roka za plačilo predhodne akontacije […]

Številčenje izdanih računov v davčni blagajni ob prehodu leta

Bentral davcna blagajna

Novo poslovno leto je povezano tudi s številčenjem računov na vaših davčnih blagajnah. Ker se ob prehodu poslovnega leta pojavlja veliko vprašanj glede številčenja, vam v nadaljevanju podajamo navodila. Ob prehodu v novo poslovno leto preverite, kako imate definirano številčenje v internem aktu (in jih po potrebi popravite). V kolikor imate zapisano, da si številke […]

Brisanje podatkov iz knjige gostov ob prehodu leta

Brisanje podatkov iz knjige gostov - eTurizem

PRAVILNIK o prijavi in odjavi gostov nam nalaga, da moramo voditi evidenco prijavljenih in odjavljenih gostov v obliki knjige gostov. Vodimo jo lahko na dva načina: a) Fizično vodena knjiga gostov je sestavljena iz posameznih listov A4 formata, ki se vlagajo v posebno mapo ali pa so vezani v knjigo, strani listov pa so označene z […]

Ob uvedbi davčne blagajne sprejmite interni akt

davcna blagajna - vzorec interni akt

Davčno potrjevanje računov za sobodajalce je obvezno, če ti za svoje storitve prejemajo gotovinska plačila. Sobodajalci oz. ponudniki nastanitev namreč morajo voditi poslovne knjige in izdajati račune, ne glede na to, ali so oproščeni plačila DDV, ker ne presegajo praga za vstop v sistem DDV. V prejšnjem prispevku smo že pisali, da je davčno potrjevanje računov obvezno tudi […]

Normiranci, koliko več davka boste plačali?

Zakon o dohodnini 2023

Kaj prinaša zakon, ki bo začel veljati s 1. januarjem 2023 za normirance. Veliko ponudnikov turističnih nastanitev je namreč prav normirancev. Državni zbor RS je dne 28. 11. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 158/2022. NORMIRANCI Višja obdavčitev normirancev za prihodke, […]

Kako poenostaviti prijavo gostov v eTurizem? 

Prijava gosta s skeniranjem dokumentov

Glede na Pravilnik o prijavi in odjavi gostov, ste dolžni vsakega gosta, ki bo bival v vašem nastanitvenem obratu prijaviti in sicer preko Ajpesove aplikacije eTurizem. Pri tem morate paziti, da jih prijavite v roku 12 ur od datuma prihoda. Gostitelj je prav tako dolžan voditi knjigo gostov. Vse lepo in prav, kajne? Ste se […]